Do systemu logować się mogą jedynie osoby uprawnione do głosowania.